PLAIN-DARK BLUE POCKET SQUARE

EGP950.00

  • PLAIN DARK BLUE POCKET SQUARE
  • FULL LENGTH = 24 C.M
  • FULL WIDTH = 24 C.M
  • FABRIC = 100% SATIN

Description

  • PLAIN DARK BLUE POCKET SQUARE
  • FULL LENGTH = 24 C.M
  • FULL WIDTH = 24 C.M
  • FABRIC = 100% SATIN